Akademik Personel

Mehmet Naci ÖNAL
Prof.Dr.
DEKAN
İsmail AYDIN
Doç.Dr.
Dekan Yard.
Bülent ÇELİKEL
Doç.Dr.
Dekan Yard.
Hammet ARSLAN
Doç.Dr.
Hasan YAŞAROĞLU
Doç.Dr.
Nezir MAVİŞ
Doktor Öğretim Üyesi
Fatih ORHAN
Doç.Dr.
Dündar AKICI
Araştırma Görevlisi