Fakülte Hakkında

        23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan fakültemiz, akademik ve idari yapılanmasını tamamlayıp, öğrenci almayı planlamaktadır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm ve her bölümün uhdesinde farklı ana bilim dalları ve bunların da altında değişik bilim dalları bulunmaktadır.

         Hedefimiz, fakültemizi tercih edecek tüm yeni öğrencilerin bir yıl zorunlu Arapça hazırlık sınıfında okumalarını sağlamaktır. Arapça’yı hazırlık sınıfında öğrenen öğrencilerimiz böylelikle müfredatın önemli bir kısmını işgal eden Arapça dersleri yerine başka seçmeli dersler alabilme imkanına kavuşacaklardır. Fakültemizin müfredatı, sadece ilahiyatla ilgili dersleri kapsamayacak fakat aynı zamanda ilahiyatla yakından ilişkili olan diğer ilmi disiplinlerden de seçmeli dersler içerecek şekilde oluşturulacaktır. Öğrencilerimizin özellikle lisansüstü düzeyde disiplinlerarası çalışma yapabilmelerine imkan sağlanacaktır. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim müfredatımız hazırlandığında web sitemizde duyurulacaktır. 

 

   
Bağlantılar
Yukarı Çık